FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar i sexologi eller om forskning kring nyblivna föräldrars parrelation. 

A. Ämne:
”Parrelationen efter första barnet” baserat på Tone Ahlborgs doktorsavhandling.
Målgrupp: Personal och studenter inom primärvården.
Omfattning: Halvdag d v s 3 x 45 min, men kan också omfatta 2 x 45 min.

B. Ämne: 
”Att må bra i sin parrelation” 
baserat på egen och andras forskning samt erfarenheter som sexual-/relationsrådgivare.
Målgrupp: Intresserad allmänhet eller arbetsplats.
Utbildningsdag om detta som blir allt viktigare för att vi ska kunna fungera på vår arbetsplats och uppleva välbefinnande. Hur vi mår privat är avgörande för hur vi fungerar och trivs med tillvaron. Kommunikation och konfliktlösning, intimitet inklusive sexualitet behandlas bl.a. i samband med föreläsning och eventuell diskussion i mindre grupper.
Omfattning: 1-2 timmar alternativt kvarts-, halv- eller heldag varierande efter önskemål.

C. Ämne:
” Barnmorskan som sexualrådgivare i samband med föräldraskap
och vid olika åldrar”
Det förstnämnda är baserat på Tone Ahlborgs avhandlingsarbete om Parrelationen efter första barnet och utgör en halvdag. Den andra halvdagen berör barnmorskans/gynekologens roll när det gäller sexualitet och tonår, sexualitet vid mogen ålder och som äldre och inkluderar diskussion utifrån deltagarnas egna erfarenheter av t ex arbetet på ungdomsmottagning.
Målgrupp: Barnmorskor och gynekologer i primärvård och/eller gynekologisk vård
Omfattning: Hel- eller halvdag, en eller två dagar allt efter önskemål kan du initiera genom kontakt med din samordningsbarnmorska. Ni kan ju om ni önskar eventuellt låta ett läkemedelsföretag, som ändå vill ha produktinformation sponsra dagen.

D. Ämne:
Lust och samliv – att ha livskvalitet vid mogen ålder
och som äldre

Målgrupp: Allmänhet, pensionärsförening o dyl
Omfattning: Ca 1 x 60 min, anpassas efter önskemål

E. Ämne:
”Sexualitet och funktionshinder”
 
Fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter beskrivs i en vetenskaplig version alternativt en populärversion.
Målgrupp: Personal och studerande inom vård och omsorg. En populärversion för ungdomar respektive anhöriga.
Omfattning: 1- 2 timmar.

Tag kontakt för vidare information
E-mail: tone.ahlborg@gmail.com