FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar i sexologi eller om forskning kring nyblivna föräldrars parrelation.

A. Ämne:
”Att må bra i sin parrelation” baserat på egen och andras forskning samt erfarenheter som sexual-/relationsrådgivare.

Målgrupp: Intresserad allmänhet eller arbetsplats.
Utbildningsdag om detta som blir allt viktigare för att vi ska kunna fungera på vår arbetsplats och uppleva välbefinnande. Hur vi mår privat är avgörande för hur vi fungerar och trivs med tillvaron. Kommunikation och konfliktlösning, intimitet inklusive sexualitet behandlas bl.a. i samband med föreläsning och eventuell diskussion i mindre grupper.

Omfattning: 1-2 timmar alternativt kvarts-, halv- eller heldag varierande efter önskemål.

 

B. Ämne: 
Första tiden med ett litet barn – att orka och må bra i familjen
baserat på egen och andras forskning samt erfarenheter som sexual/relationsrådgivare.

Må bra i sin parrelation som småbarns- och skolbarnsförälder baserat på egen och andras forskning samt erfarenheter som sexual/relationsrådgivare.

Målgrupp: öppen förskola eller dylikt

Omfattning: 1-2 timmar inklusive diskussion

 

C. Ämne:
Lust och samliv – att ha livskvalitet vid mogen ålder och som äldre

Målgrupp: Allmänhet, pensionärsförening o dyl

Omfattning: Ca 1 x 60 min, anpassas efter önskemål

 

D. Ämne:
Introduktion till Billingsmetoden

Målgrupp: barnmorskor och barnmorskestudenter

Omfattning: 2 x 45 min

 

Tag kontakt för vidare information
E-mail: tone.ahlborg@gmail.com