FORSKNING – QDR

Doktorsavhandling i folkhälsovetenskap:
EXPERIENCED QUALITY OF THE INTIMATE
RELATIONSHIP IN FIRST-TIME PARENTS
– Qualitative and quantitative studies

Nyckelord: Intimitet, förstagångsföräldrar, parrelation, äktenskaplig kvalitet, äktenskaplig tillfredsställelse, sexualitet, kommunikation, Dyadic Adjustment Scale, deskriptiv fenomenologi, kvalitativ innehållsanalys.

Doktorsavhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, Sverige, 2004

ISBN 91-7997-072-9      ISSN 0283-1961

Avhandlingens hela ramberättelse, ladda ner som PDF-fil här >>

Instrumentutveckling av Quality of Dyadic Relationship, QDR

Fjärde studien i avhandlingen innebär en validering av det modifierade Dyadic Adjustment Scale, DAS. Detta instrument mäter självupplevd kvalitet på parrelationen och innehåller dimensionerna Dyadisk Enighet, Samhörighet, Tillfredsställelse, Sensualitet och Sexualitet. Det har nu gjorts mer uniformt och behöver valideras på nya studiegrupper. Det heter Quality of Dyadic Relationship, QDR 36 , (36 variabler).

Errata: Artikel om QDR (Ahlborg et al., 2009) innehåller ett fel sist i Tabell 3: QDR-Index vid 4 år ska vara 18,92 ist f 22,76.

Vill du bidra till utvecklingen av ett användbart instrument för att mäta upplevd kvalitet i olika parrelationer, även icke heterosexuella sådana? Har du något aktuellt forskningsprojekt där du saknat ett instrument för att mäta välbefinnande i parrelationen på en större studiegrupp? Ladda ner QDR36 på svenska med manual här.

QDR kan med fördel även användas som underlag för professionella samtal med par, där frågor med låga poäng beaktas särskilt.

Ladda ner QDR som pdf-dokument här >>

Ladda ner QDR-manual som pdf-dokument här >>

Ladda ner QDR som Word-dokument, färdigt att användas för svar elektroniskt >>

Tone Ahlborgs meritförteckning med vetenskapliga publikationer, se Curriculum vitae som särskilt dokument. 
Ladda ner som PDF här >>